Datapolitik

Den 25 maj 2018 træder den nye EU-datalov i kraft. Samtidigt træder der også en ny dansk datalov i kraft. 

Som patient hos Bryggens Osteopati, er det nødvendigt at du giver dit samtykke til, at vi noterer og gemmer data/oplysninger om dig, for at vi kan hjælpe dig. Oplysningerne anvendes alene til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

Kort fortalt så registrerer vi “need to know” og ikke  “nice to know” informationer om dig.

DU SKAL VIDE AT JOURNALER I HENHOLD TIL LOVEN OPBEVARES I MINIMUM 5 ÅR.

Det samme gælder regnskabsrelaterede informationer.

Formålet med at notere og gemme data er:

  1. At notere og gemme helbreds oplysninger samt andre oplysninger der er relevant for en sikker og hensigtsmæssig behandling som er individuelt tilpasset til hver enkelte patient.
  2. At notere og gemme data til dokumentation af konsultation, undersøgelse & behandling samt samtykker.
  3. At have et kundekartotek med kontaktoplysninger, der bl.a. anvendes ved tidsbestilling & aflysning af konsultation, påmindelser, fakturering & afregning samt anden relevant interaktion mellem os og vores patienter samt eventuel anden betaler (f.eks. forsikringsselskab).

Ansvar for data og datadeling

Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt. Og vi har tavshedspligt.

De freelance terapeuter der behandler i virksomheder/på arbejdspladser for Bryggens Osteopati er personligt ansvarlige for, at håndtere disse data korrekt og sikkert. De er det man kalder “dataansvarlige”. Ligesom jeg Janne Egede Høyrup er dataansvarlig for de data jeg indsamler om mine patienter.

Hvis du ønsker det, deler vi (mundtligt, på papir eller via krypteret system) dine oplysninger internt i klinikken mig og freelancere imellem.

Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.

De persondata vi gemmer i klinikken er følgende:

– Fulde navn

– Adresse

– Email-adresse

– Telefonnummer

– Fødselsdato eller CPR nummer

– Erhverv

– Firma, hvis du ønsker det skal stå på dine fakturaer

– Aftaler om konsultationer

– Hvorvidt du ønsker at modtage nyhedsbreve fra Bryggens Osteopati

– Kontaktoplysninger til dit forsikrings selskab hvis de helt eller delvis betaler for dine behandinger

– Eventuelle samtykker du måtte give

De persondata vi gemmer i forbindelse med behandling på virksomheder er følgende:

– Fulde navn

– Arbejdsplads

– Email-adresse, intern eller privat alt efter hvad du ønsker

– Telefonnummer, intern eller privat alt efter hvad du ønsker

– Alder

– Initialer

– Tid og dato for dine konsultationer

– Eventuelle samtykker du måtte give

Vi fører desuden journaler, hvor vi gemmer personfølsomme data om dig i form af:

– Helbredsoplysninger og oplysninger der relaterer til dit helbred og behandling. Det kan fx. være livsstilsvaner, sport og døgnrytme

– Billeder (f.eks. billede af modermærker)

– Billeddiagnostik (f.eks. røntgenbilleder og MR-scan) fra hospital eller anden klinik

– Dine journaler fra andre behandlere eller læge

– Oplysninger til dokumentation af konsultation, behandlingsplan og behandling

– Oplysninger om din accept af behandlingsplan og anvendte teknikker

– Oplysninger om eventuelle andre samtykker

Fysisk og digital data opbevares i aflåst skab.

Retten til at blive glemt

Du har altid ret til at se hvilke oplysninger vi gemmer om dig. Og som udgangs punkt har du også ret til at få lavet rettelser i ukorrekte informationerne eller at få dem slettet. Dog undtaget de data som i henhold til lov skal gemmes: journaler og regnskab. Der kan du få skrevet tilføjelser ind, men du kan ikke få hverken slettet eller rettet i journaler.

Andet data har du til enhver tid ret til at få rettet eller slettet. Skriv til kontakt@bryggens-osteopati.dk hvis du ønsker noget slettet eller rettet. ønsker du at få slettet eller rettet noget som en af freelance terapeuterne er dataansvarlig for, skal du henvende dig til dem direkte, eller via mig, Janne, så sørger jeg for at du får kontakt til dem. Skriv til: kontakt@bryggens-osteopati.dk

Ønsker du at få dine journal udleveret kan dette ske ved at rette henvendelse til klinikken. Du kan pt. kun få det udleveret ved papirform eller ved selv at komme forbi med en USB nøgle jeg kan overføre det til, indtil vi får data lagt op i et system hvor det kan sendes krypteret.

Så længe gemmer vi dine data:

Vi gemmer dine oplysningerne indtil du ønsker dem ændret, slettet, eller ønsker at trække samtykket tilbage – eller efter 10 år fra din sidste aktivitet.

Klage over håndtering af personoplysninger

Klager over vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

Tilsyn og klagemuligheder i forbindelse med alternativ behandling

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Her finder du klagemuligheder ved brug af alternativ behandling.

Terapeuternes medlemskab af branche foreninger og RAB registrering: