Bivirkning

Generelt er der få eller ingen bivirkninger ved osteopati. Men der er ikke systematisk indsamlet information om bivirkninger ved osteopati. Derfor er denne sides informationer skrevet ud fra min personlige klinikske erfaring igennem 16 års manuel praksis.

Langt de fleste patienter har ingen bivirkninger. Det er dog almindeligt at være mere træt end ellers, at have lidt ømhed eller at føle sig en smule omtåget efter behandlingen, i imellem et par timer og op til et par døgn efter behandlingen. Særligt efter første behandling. Hvis der er bivirkninger, består de oftest af en kortvarig forværring af de symptomer patienten allerede har, efterfulgt af en bedring.

Få har voldsomme reaktioner, der som regel går over inden for 1-4 døgn. Hvis du har en voldsom reaktion der gør dig urolig er du altid velkommen til at sende en sms, så kan jeg vejlede dig. Det kan være f.eks. kvalme, svimmelhed, smerter eller psykiske reaktioner.

Disse tilstande giver øget risiko for kraftige reaktioner:

  • Migræner bør slet ikke behandles under et migræne anfald
  • Hovedtraumer, svimmelhed & hovedpiner
  • Inflammationer
  • Autoimmun sygdom
  • Fibromyalgi
  • Psykisk sygdom og angst

Hovedtraume og hovedpine patienter kan være meget sensitive. Det kan derfor tage et par behandlinger at finde niveauet for hvordan der skal arbejdes med den enkelte persons fysik for, at facilitere en bedring med så minimal midlertidig forværring som mulig og samtidigt så god effekt som muligt. Du kan opleve midlertidig og forværring af dine symptomer. Kranie behandling kan give meget kortvarig balance-desorientering i 10-20 mininutter efterfølgende og få oplever desuden kvalme. Mange oplever massiv træthed resten af dagen. Hovedtraume patienter og de der oplever kvalme i forbindelse med hovedpine kan have problemer med deres samsyn, altså koordinering af øjenmuskulaturen. Skærmarbejde og andet der anstrenger øjnene forværrer disse symptomer. Det ligger inden for optometristernes felt at teste og behandle samsynet. Tandstillings- og bidproblemer kan også spille ind. Det ligger under tandlægernes fagekspertise. Jeg henviser altid hvis jeg vurderer, at du bør se en tandlæge, optometrist eller anden sundhedsfaglig. Kvalme kan have mange årsager og er et symptom der skal holdes øje med. Det samme gælder pludseligt opstået og stærke hovedpiner. De fleste spændignshovedpine patienter har umiddelbar bedring og ingen bivirkninger af behandlingen andet end træthed samme dag. Kommer du til behandling af hovedtraumer anbefaler jeg, at du sørger for at have mulighed for at hvile dig bagefter ved behov. Ellers er der risiko for at dit nervesystem bliver overbelastet og du får det dårligt. Restitution og hvile af øjnene er vigtig.

Svimmelhed kan have flere årsager. Det ligger indenfor Øre-, Næse- Halslægernes speciale, derfor bør svimmelhed altid undersøges af en ØNH-læge. Det kræver ikke henvisning. “Løse øresten” er en af de hyppigste årsager til svimmelhed. Der findes manuelle test og teknikker for at afhjælpe det, som jeg ofte bruger med succes. Men det er ikke altid nok. Så kan en tur i en special stol hos en ØNH-læge være nødvendig. Du kan læse mere om svimmelhed ved at klikke her.

Inflammation er en helingsprocess hvor kroppen reparerer beskadiget væv. Ofte skyldes inflammation der ikke helere af sig selv, at vævet enten ikke har optimal blodforsyning eller er klemt og der derfor opstår en øget og konstant friktion i området. Det giver smerter og hævelse. Når blodforsyningen i et område med inflammation øges, kan det give en midlertidig opblussen af inflammationen og smerterne. Samtidigt giver den øgede blodforsyning bedre vilkår for hurtigere heling. Er det en nerve der er inflammeret kan det gøre mere ondt end hvis det f.eks. er en sene. Ud over at øge blodforsyningen arbejde jeg ofte på at skabe mere plads og frit glid omkring den inflammerede struktur så friktionen i området nedsættes. Dermed nedsættes irritationen og smerterne også. Det er langt fra alle inflammationer der giver midlertidig forværring efter behandling. Langt størstedelen oplever lettelse af symptomerne, men heling af inflammationer kan tage tid, og der er ikke altid det quick-fix som patienten håber på. Det kan tage tid at komme til livs og kræver iblandt også specifikke trænings øvelse som patienten selv udfører.

Autoimmune sygdomme er sygdomme hvor kroppens eget immunforsvar angriber bestemte væv i kroppen. Det er bl.a. leddegigt (led), lupus (bindevæv & hud), type 1 diabetes (bugspytkirtel), hashimotos (skjoldbruskkirtel), psoreasis (hud) og sjögrens (spyt- og tårkirtler). Disse patienter bør altid være i kontakt med egen læge og evt. specialister som de henvises til fra egen læge, da nogen af disse sygdomme bedst behandles medicinsk og forebyggende for at bremse sygdomsudviklingen. Folk med autoimmune sygdomme har ofte et uforudsigeligt mønster i hvad der forværrer deres symptomer. Fælles er at stress forværre deres symptomer. Derfor holder jeg altid ekstra øje med reaktioner hos de der har autoimmune sygdomme og beder iblandt patienten føre dagbog over symptomerne. Behandlingen vil ofte sigte på at berolige nervesystemet frem for at arbejde direkte med de angrebne væv.

Fibromyalgi patienter reagerer ofte voldsomt og har ikke altid gavn af almindelig manuel behandling. Derfor tilpasser jeg teknikker og varighed så de passer til patienten. Jeg behandler fibromyalgi patienter meget nænsomt, går langsomt frem og holder øje med reaktionerne. Ligesom med hovedtraume patienter kan det tage nogen gange at finde niveauet for hvordan der skal arbejdes med den enkelte for, at facilitere en bedring med så minimal midlertidig forværring som mulig og samtidigt så god effekt som muligt.

Psykisk sygdom og angst patienter oplever ofte en bedre “grounding”, øget ro og bedre søvn ved osteopatisk behandling særligt den mere blide form og kranie behandling. Men selv blide og nænsom behandlingen kan få gamle svære oplevelser til at popper op til overfladen. Og det er okay. Det kan også ske at der er gamle fysiske traumer “gemt” i kroppens hukommelse (nervesystemet) som giver en følelsesmæssig eller psykisk kraftig reaktion på berøring. Det kan f.eks. være hvis du har fået taget kvælertag, så kan berøring nær hals sætte voldsomme følelser i gang eller aktivere angst. Har du oplevet voldsomme ting som f.eks. vold eller overgreb eller lider du af angst, skal du fortælle det. Så taler vi sammen undervejs om, om du er okay under udførelse af de forskellige teknikker, om du har brug for en pause eller for at vi stopper behandlingen for den dag. Én gang i mine lange karriere som manuel behandler har jeg oplevet en patient med forudgående depression, angst og hovedtraume få et angstanfald i døgnet efter behandlingen. Nogen får en tudetur bagefter. De fleste føler ro og afspænding under og efter behandling. Som med alt andet henviser jeg til anden sundhedsfaglig hvis jeg mener at du vil have gavn af at få hjælp af f.eks. psykolog, psykoterapeut, egen læge eller psykiater.

HVLA teknikker er en forkortelse af “High Velocity Low Amplitude” (høj hastighed lille amplitude/bevægeudslag) og regnes som risiko-teknikker, selvom der sjældent ses skader ved dem. Det skyldes at der lægges hastighed ind i disse ledteknikker. Derfor bruger jeg dem når de er relevante og sikre, men ikke når der er risko for svagt væv. Formålet med den grundige samtale og undersøgelse ved førstegangs konsultationen er netop, at evaluere din fysiske tilstand bl.a. for, at vurdere om disse teknikker er sikre for dig.

Billedresultat for arteria cervicalis ascendens

Højcervicale (det betyder i den øverste del af nakken) HVLA teknikker kræver detaljeret anatomisk og biomekanisk viden for, at kunne udføre teknikkerne sikkert. Højcervicale HVLA teknikker skal undgåes ved bl.a. åreforkalkning da der er risiko for at lave skade på blodkar til hjernen hvis blodkarrene er uelastiske. I følge bekendtgørelse for kiropraktik stk. 3.2.3 Bør rotations-manipulation af nakkehvirvelsøjlens to øverste bevægesegmenter ikke anvendes rutinemæssigt. I dette område bør alternative behandlingsformer overvejes. Da området fint behandles med blidere teknikker anvender jeg ofte overvejende bløddelsbehandling og specifik led-mobilisering med minimalt bevægelses udslag og uden hastighed i dette område. Hvis jeg vurderer det er relevant og sikkert for dig bruger jeg iblandt også HVLA teknikker højcervicalt.

 

Hos Bryggens ostoepati er der sat 1 time og et kvarter af til førstegangs konsultation og 45 minutter til almindelig konsultation for at sikre ordentlig tid til gennemgang af anamnese (sygehistorie), undersøgelse og behandling. Grundighed tager tid.

 

Klik her for at læse om klagevejledning.