Bivirkning

Generelt er der få eller ingen bivirkninger ved osteopati. Men der er ikke systematisk indsamlet information om bivirkninger ved osteopati. Derfor er denne sides informationer skrevet ud fra min personlige klinikske erfaring igennem 15 års manuel praksis.

Langt de fleste patienter har ingen bivirkninger. Det er dog almindeligt at være mere træt end ellers, at have lidt ømhed eller at føle sig en smule omtåget efter behandlingen, i alt imellem et par timer og op til et eller to døgn efter. Særligt efter første behandling. Hvis der er bivirkninger, består de oftest af en kortvarig forværring af de symptomer patienten allerede har, efterfulgt af en bedring.

Få har voldsomme reaktioner, og de går som oftest går over inden for 1-4 døgn. Hvis du har en voldsom reaktion der gør dig urolig er du altid velkommen til at sende en sms, så kan jeg vejlede dig.

Jeg ser oftest midlertidig forværring ved disse tilstande:

  • Migræner bør slet ikke behandles under et migræne anfald.
  • Hovedtraumer, svimmelhed & hovedpiner.
  • Inflammationer.
  • Autoimmun sygdom.

Hovedtraume- og hovedpinepatienter kan være meget sensitive. Det kan derfor tage et par behandlinger at finde niveauet for hvordan der skal arbejdes med den enkelte persons fysik for, at facilitere en bedring med så minimal midlertidig forværring som mulig og samtidigt så god effekt som muligt. Kranie behandling kan give meget kortvarig balance-desorientering i 10-20 mininutter efterfølgende og få oplever desuden kvalme. Mange oplever træthed resten af dagen. Hovedtraumepatienter og de der oplever kvalme i forbindelse med hovedpinen kan have problemer med deres samsyn, altså koordinering af øjenmuskulaturen. Skærmarbejde og andet der anstrenger øjnene forværrer disse symptomer. Det ligger inden for optometristernes felt at teste og behandle. Tandstillings- og bidproblemer kan også spille ind. Det ligger under tandlægernes fagekspertise. Jeg henviser altid hvis jeg vurderer, at du bør se en tandlæge, optometrist eller anden sundhedsfaglig. Kvalme kan have mange årsager og er et symptom der skal holdes øje med. Det samme gælder pludseligt opstået og stærke hovedpiner. De fleste spændignshovedpinepatienter har umiddelbar bedring og ingen bivirkninger af behandlingen.

Svimmelhed kan have flere årsager. Det ligger indenfor Øre-, Næse- Halslægernes speciale, derfor bør svimmelhed altid undersøges af en ØNH-læge. Det kræver ikke henvisning. “Løse øresten” er en af de hyppigste årsager til svimmelhed. Der findes manuelle test og teknikker for at afhjælpe det, som jeg ofte bruger med succes. Men det er ikke altid nok. Så kan en tur i en special stol hos en ØNH-læge være nødvendig. Du kan læse mere om svimmelhed ved at klikke her.

Inflammation er en helingsprocess hvor kroppen reparerer beskadiget væv. Ofte skyldes inflammationen at en struktur er klemt og der derfor opstår en øget og konstant friktion i området der beskadiger vævet. Det giver smerter og hævelse. Når blodforsyningen i et område med inflammation øges, kan det give midlertidig opblussen af inflammationen og flere smerter. Samtidigt giver den øgede blodforsyning bedre vilkår for hurtigere heling. Er det en nerve der er inflammeret kan det gøre mere ondt end hvis det f.eks. er en sene. Ud over at øge blodforsyningen arbejde jeg ofte på at skabe mere plads og frit glid omkring den inflammerede struktur så friktionen i området nedsættes. Dermed nedsættes irritationen og smerterne også. Det er langt fra alle inflammationer der giver midlertidig forværring efter behandling. Langt størstedelen oplever lettelse af symptomerne, men heling af inflamationer kan tage tid, og der er ikke altid det quick-fix som patienten håber på. Det kan tage tid at komme til livs og kræver iblandt også specifikke trænings øvelse som patienten selv udfører.

Autoimmune sygdomme er sygdomme hvor kroppens eget immunforsvar angriber bestemte væv i kroppen. Det er bl.a. leddegigt (led), lupus (bindevæv & hud), type 1 diabetes (bugspytkirtel), hashimotos (skjoldbruskkirtel), psoreasis (hud) og sjögrens (spyt- og tårkirtler). Disse patienter bør altid være i kontakt med egen læge og evt. specialister som de henvises til fra egen læge, da nogen af disse sygdomme bedst behandles medicinsk og forebyggende for at bremse sygdomsudviklingen. Folk med autoimmune sygdomme kan have et lidt uforudsigeligt mønster i hvad der forværrer deres symptomer. Derfor jeg holder altid ekstra øje med reaktioner hos de der har autoimmune sygdomme og beder iblandt patienten føre dagbog over symptomerne. Jeg bruger ofte teknikker der sigter på at berolige nervesystemet da stress ofte forværrer symptomerne hos denne patientgruppe.

HVLA teknikker er en forkortelse af “High Velosity Low Amplitude” regnes som risiko-teknikker, selvom der sjældent ses skader ved dem. Det skyldes at der lægges hastighed ind i disse ledteknikker. Derfor bruger jeg dem når de er relevante og sikre, men ikke når der er risko for svagt væv. Formålet med den grundige undersøgelse er netop, at evaluere din fysiske tilstand bl.a. for, at vurdere om disse teknikker er sikre for dig.

Højcervicale (det betyder i den øverste del af nakken) HVLA teknikker kræver detaljeret anatomisk og biomekanisk viden for, at kunne udføre sikkert. I følge bekendtgørelse for kiropraktik stk. 3.2.3 Bør rotations-manipulation af nakkehvirvelsøjlens to øverste bevægesegmenter ikke anvendes rutinemæssigt. I dette område bør alternative behandlingsformer overvejes. Da området fint behandles med blidere teknikker anvender jeg ofte overvejende bløddelsbehandling og specifik led-mobilisering med minimalt bevægelses udslag i dette område. Hvis jeg vurderer det er relevant og sikkert for dig bruger jeg iblandt også HVLA teknikker højcervicalt.

Klik her for at læse om klagevejledning.