Coronavirus

Du behøver ikke coronapas men du skal læse og overholde nedenstående regler:

Patienter der har symptomer på COVID-19 må ikke komme i klinikken indtil 48 timer efter end sygdom (definition: symptomfri 48 timer eller egen læges vurdering). Det samme gælder de der er i nær kontakt med smittede. Er du i tvivl om du kan være smittet så bliv testet før du møder frem og afvent testsvar. Du kan bestille PCR-test her: coronaprover.dk eller tag forbi dit lokale teststed. Er testen positiv må du først møde op, efter du har været symptomfri i 48 timer. Er testsvaret negativt er du velkommen. Læs om symptomer: klik her.

Long covid / Covid-19 senfølger behandles hos Bryggens Osteopati. Dog skal du være clearet af egen læge til at møde frem forinden og du skal oplyse om hvornår du blev testet positiv og hvornår du sidst havde feber. Du skal skrive en mail forinden så konsultationen kan planlægges korrekt. Konsultationen er en lang konsultation uanset om du i forvejen er patient i klinikken. Konsultationen består af samtale & specifik udredning i forhold til senfølgerne, behandling samt før & efter test. Du skal planlægge hviletid efter behandlingen. Læs om bivirkninger: klik her

Mundbind udfases. Dvs. at det nu er de almindelige Nationale Infektionshygiejniske Regler der er gældende. Det betyder at vi kun anvender mundbind når det er relevant. Det kan fx. være hvis en borgere er særlig sårbar eller hvis den ene part er let forkølet eller har haft feber inden for de sidste 48 timer. Hvis patienten ønsker det og selv bærer minimum type 1 mundbind anvender vi fortsat mundbind.

Når du har en tid:

 • Kom til tiden (ikke før)
 • Vask hænder ved ankomst
 • Aflys din tid i så god tid som muligt, hvis du selv bærer symptomer, er testet positiv eller er/har været i nær kontakt med en covid-19 smittet. Afbud samme dag meldes pr. sms til 21678061. Ellers pr mail. kontakt@bryggens-osteopati.dk

Raske smittebærer:

Ca. halvdelen af de der testes positive har ikke symptomer på test tidspunktet og hver syvende bliver på intet tidspunkt syge. Det betyder at alle kan være raske smittebærere, derfor er det fortsat vigtigt at vi passer på hinanden ved at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Klinikkens smitteforbyggende foranstaltninger opretholdes:

Bryggens Osteopati er en lille klinik med kun en behandlende osteopat og få besøg pr. dag. Bryggens Osteopati’s hygiejne procedurer for at mindske smittespredning blev sat i værk d. 23 februar 2019, før coronavirus blev registreret i Danmark. Pr. 14 marts 2019 blev yderligere smittereducerende tiltag implementeret og er løbende blevet ajourført i takt med ny viden og Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

 • Alle bedes vaske hænder som det første når de kommer ind. Der står også håndsprit.
 • Alle håndtag og relevante overflader bliver rengjort imellem hver patient.
 • Alle håndklæder og lagner mm skiftes.
 • Alle bøger, blade, vandkander eller andet der potentielt kan være med til at sprede smitte er fjernet.
 • Behandleren bruger værnemidler i det nødvendige omfang.
 • Personer med tegn på sygdom i luftvejene må ikke komme i klinikken medmindre de kan fremvise ny negativ coronatest fra efter symptomerne startede. Har du haft Covid-19 for nyligt må du først møde frem såfremt  du har været symptomfri i minimum 48 timer eller egen læge vurderer at du er ovre den akutte sygdomsfase og ikke længere kan smitte. Du skal have været feberfri i minimum 48 timer. De der har været i nær-kontakt med en smittet skal følge smitteopsporingens anvisninger. Patienter med andre ikke-smitsomme luftvejslidelser er velkommen.

Afbud:

Bærer du symptomer på, eller er du i nær kontakt med en COVID-19 smittet skal du aflyse din tid. Det gør du ved at sende en mail til kontakt@bryggens-osteopati.dk senest dagen før inden kl. 12. Senere akut-afbud kan ske på sms til tlf. 21678061 i tidsrummet 7-21.30. De almindelige afbudsregler er gældende medmindre du akut har fået symptomer på eller har været udsat for COVID-19 smittefare.

Her finder sundhedsstyrelsensn genereller råd: klik her

Her finder du de gældende regler for Københavns Kommune: klik her

Du finder yderligere information her:

 • Bestil tid til gratis coronatest: her
 • Bestil tid til egenbetalt PCR test: her
 • Du finder en liste over Region Hovedstadens teststeder der ikke kræver lægehenisning: her
 • Coronaopsporing tlf 32320511.
  • Tast 2 hvis du er nær kontakt til en smittet.
 • Coronahotline: Telefon 70 20 02 33
 • Find andre hotlines og hotlines på andre sprog: her
 • Følg med på Sundhedsstyrelsens side om coronavirus: her
 • Akut-telefonen: Telefon 1813
 • Skal du ud at rejse er det en god ide, at følge udenrigsministeriets rejsevejledning for landet du rejser til
 • Feber og smerter ved virusinfektion i luftvejene – hvilken håndkøbsmedicin kan du vælge?
 
Siden er sidst opdateret 14 juni 2021 kl 09.30