Klagevejledning

Som patient har du ret til at vide hvad dine klagemuligheder er, inden du påbegynder et behandlingsforløb. Se detaljer længere nede.

  • Klager og erstatningssager over autoriserede sundhedspersoner rettes til Styrelsen for Patientsikkerhed. Her kan du se hvem der er autoriseret: Autorisationsregistret.
  • Klager over alternative behandlere rettes til dennes RAB organisation, såfremt denne har RAB registrering. Alternativt til vedkommendes forsikringsselskab. Erstatningssager over alternative behandlere køres over retssystemet og evt. dækning udbetales af behandlerens ansvarsforsikring.
  • Klager over Bryggens osteopati’s behandlere sendes desuden til kontakt@bryggens-ostopati.dk
  • Klager over Janne Egede Høyrup, uddannet osteopat D.O. rettes indtil autorisation er opnået til Dansk Behandlerforbund, efter autorisation er opnået til Styrelsen for Patientsikkerhed.
  • Klager over behandling udført af Hilary Percival engelske autoriseret osteopat D.O. som del af supervision af Janne Egede Høyrup rettes til GOsC i England.
  • Klager over massør & Zoneterapeut Liselotte Jensen rettes til kontakt@bryggens-ostopati.dk Liselotte er ansvarsforsikret hos Danske Forsikring.
  • Klager over massør og strukturel integrationsterapeut Tine Langkilde rettes til kontakt@bryggens-ostopati.dk Liselotte er ansvarsforsikret hos Tryg forsikring.

Autorisationsordningen for osteopater.

Osteopati er et ny-autoriseret fag med en 5-årig overgangsordning. Ikke alle osteopater har endnu modtaget deres individuelle autorisation i skrivende stund (april 2023). Jeg søgte autorisation som osteopat d. 31 december 2018. Jeg afventer stadig den vurdering af mine uddannelseskvalifikationer der jf. gældende lov skal ligges til grund for en afgørelse om autorisation. Denne vurdering er endnu ikke foretaget. Du kan læse mere her om problemer med manglende lovlighed og lange sagsbehandlingstider i autorisationsordningen for osteopater.

Både autoriserede osteopater og ikke-autoriserede osteopater må udføre osteopati med alt hvad det indebærer, også det virksomhedsforbeholdte område jf. autorisationsloven §52 stk. 5. Den eneste forskel er, om osteopaten må benytte sin retmæssige titel osteopat D.O. efter 1 juli 2023 eller ej.

Pr. 1 juli 2023 må ikke-autoriserede osteopater gerne oplyse at de er uddannet osteopat D.O. Men de må ikke titulere sig osteopat D.O. uanset om de har gennemført uddannelsen og bestået eksamenerne.

Ca. 95% af de udstedet autorisationer i osteopati er udstedet på baggrund af uddannelse i fysioterapi, ikke på baggrund af uddannelse i osteopati. Autorisation i osteopati er derfor ikke en garanti for at “osteopaten” er uddannet i osteopati på et vist niveau. Til gengæld giver titlerne “autoriseret osteopat” og ” osteopat D.O. M.R.O.DK” med ca 95% sikkerhed garanti for at “osteopaten” er uddannet fysioterapeut.

Siden er sidst opdateret 3 april 2022.