headDSC_8954

Janne E. Høyrup har i forbindelse med sin speciale opgave i osteopati, lavet et pilot-studie i osteopatisk behandlings virkning på nykturi. Nykturi betyder at vågne om natten, for at stå op og tisse. Det er altså frivillig vandladning i vågen tilstand, der afbryder søvnperioden. Da sammenhængende og tilstrækkelig søvn er en afgørende faktor for et godt helbred, både fysisk og psykisk samt for velvære og præstation i hverdagen, er behandling af nykturi af vital vigtighed.

Specialet er skrevet på Engelsk. Du kan finde en kopi af specialet her: Researchgate

Forsøget er udført som et pilot studie, med kun én patientgruppe bestående af 15 raske personer af blandet køn,  i alderen 27-54 år, med en gennemsnits alder på 46 år. Effekten er evalueret ved hjælp af spørgeskemaer før og efter behandlingerne, og statistikken er udregnet af Phd. i statestik, Nina Breinegaard.

Forsøgets resultat er, at to osteopatiske behandlinger alene, har en signifikant positiv effekt på nykturi. (p-value=0.002). Kort fortalt har de to behandlinger i gennemsnit, reduceret det antal gange patienterne er vågnet for at tisse om natten, i en to-ugers periode med 32% . Patienterne har altså været oppe for at tisse ca. 1/3 del mindre efter behandlingerne, sammenlignet med før.

Forsøget blev udført i november-december 2014. Derfor var der i perioden efter behandlingerne, i forhold til perioden før, et større alkohol indtag hos en del af patienterne, grundet julefrokoster. Da alkohol indtaget kan påvirke trangen til at tisse om natten, er der også lavet en beregning på de dage patienterne ikke har indtaget alkohol i den sidste time inden sengetid. Uden alkohol indtag, er resultatet en 40% reduktion (p-value < 0.001) på kun to behandlinger.

Bias og tolkning af resultatet: Behandlingen er ikke testet op imod kontrolgruppe da antallet af deltagere i forsøget var så lille at det statistisk set ikke ville give mening at dele testgruppen op i to. Det betyder at der ikke er testet op imod placebo eller tid, dvs. de udsving som f.eks. kan skyldes forandringer i døgnets lyse/mørke tider og andre påvirkninger. Det er således et pilotstudie der, på grund af det signifikante positive resultat, indikerer at det er værd at forske yderligere i emnet, men pilotstudiet kan ikke kategoriseres som værende et videnskabeligt bevis på effekt, grundet den manglende kontrolgruppe.

Bivirkninger. To ud af 15 patienter rapporterede om midlertidige gener i forbindelse med behandlingen. En kvinde med et 7 cm stort fibrom på livmoderen rapporterede om besvær med at holde på vandet (urin incontinens) under løb i det første døgn efter behandlingen. En mand med “general congestion” og svære trofiske forandringer omkring membrana obturatorius (ligger på siden af blæren) bilateralt (i begge sider) rapporterede om skarp smerte i lysken den første nat efter behandling. Begge tilfælde af bivirkninger varede under et døgn. Der var ingen længere varende eller alvorlige bivirkninger.

Outcome

Mean before

Mean after

Difference (95 % CI)

% reduction (95% CI)

Times (total in 2-weeks period)

15.06

10.04

5.2 (2.3-8.1)

32% (13%-51%)

Times (average per night, no alcohol)

01.01

00.07

0.4 (0.2-0.6)

40% (24%-47%)

Table 1: The number of times the patients woke up to urinate during a 2-week period, before and after treatment, (including all nights and including only nights with no prior alcohol intake). Mean of the 15 patients before and after, mean difference, and percentage reduction after treatment.

 

Ønsker du behandling for nykturi, vil jeg inden behandlingens opstart bede dig om at notere det antal gange du er oppe at tisse om natten i en periode på 14 nætter, inden opstart og igen senere, så vi kan evaluere effekten undervejs og om fortsat osteopatisk behandling giver mening for dig. Nykturi kan have flere årsager. Den osteopatiske behandling sigter på at forbedre blæren elasticitet og dermed volumen kapacitet. Det kan derfor være et supplement til evt. medicinsk behandling der sigter på at nedsætte mængden af den urin der dannes.