Skatteregler – spar 50%

headDSC_8668

Skatteregler – spar 50%

Det er muligt at trække medarbejdernes betaling fra i skat, hvis betalingen trækkes over lønnen i form af “kontantløns nedgang”. Læs mere her. Det kræver lidt administration og gør ordningen mindre fleksibel, men åbner op for en besparelse på omkring 50%. Reelt kan medarbejderes andel således fordobles, uden at det koster medarbejderen mere, og det betyder naturligvis en besparelse for arbejdsgiver. Ordningen skal udformes, så den lever op til “skattefrihed vedrørende sundhedsordninger”. Det betyder bl.a. at samtlige medarbejdere i virksomheden skal have tilbudet om at deltage i ordningen, og at de medarbejdere der vælger at deltage, bliver trukket et fast beløb om måneden.

Da skatterådet jævnligt ændrer praksis, anbefaler vi, at I beder Jeres revisor kontakte Skat for et bindende svar omkring skattefriheden. Et bindende svar koster 400 kr. og er godt givet ud, så ingen kommer i klemme. Læs mere her.

Vi anbefaler kun små virksomheder at benytte sig af skatttefordelen, da det i store virksomheder giver for meget administration med fordelingen af tider mm.

Efter statsskattelovens principper er arbejdsgiverbetalt behandling eller forebyggelse af arbejdsskader skattefri for modtageren. Kun arbejdsrelaterede sundhedsudgifter, er omfattet af undtagelsen. For at se den juridiske vejledning for 2014 for sundhedsydelser: klik her  og for behandling og forebyggelse af arbejdsskader: klik her.