headDSC_9036

Osteopati

Formålet:

Den osteopatisk behandling har til formål at hjælpe kroppen til at genoprette, vedligeholde og optimere vitalitet, sundhed og funktion.

”To find health should be the object of the doctor, anyone can find disease”.
Citat: A. T. Still. (Osteopatiens grundlægger)

Oprindelse & filisofien bag

Osteopati blev grundlagt af den amerikanske læge Andrew Taylor Still i 1874. Det er en manuel medicin, altså en behandlingsform hvor osteopaten benytter sine hænder som redskab, og har medicinsk videnskab som grundlag. Osteopatiens fundament er de klassiske medicinske fag: bl.a. anatomi, fysiologi, biomekanik, embryologi og neurologi.

”A knowledge of anatomy is only dead weight if we do not know how to apply that knowledge with successful skill”.
Citat: A. T. Still. (Osteopatiens grundlægger)

Den osteopatiske filosofi tager bl.a. udgangspunkt i kroppens evne til at hele sig selv og i, at struktur og funktion påvirker hinanden på alle kroppens niveauer. Vores uddannelse og arbejde er beskrevet i, og reguleret af, en international standard (WHO Benchmarks for Training in Osteopathy) og en europæisk CEN standard (dokument: EN 16686:2015). Faget er tillige reguleret af den danske Autorisationslov og de danske sundhedsmyndigheder siden 2018. Uddanelsen til osteopat D.O. tager typisk ca 4 år på fuld tid eller længere på deltid.

Individuel undersøgelse & behandling

Osteopaten udfører først en struktureret undersøgelse, af om der er forstyrrelser der hindrer kroppens evne til heling. Alle patienter undersøges individuelt via samtale (sygdomshistorie) og fysisk undersøgelse. Der er altså ingen “one-size fits all” behandling fordi lignende symptomer kan have forskellige årsager.

“Not two cases were the same so nothing should be done by formula”
Citat: A. T. Still. (Osteopatiens grundlægger)

En osteopat undersøger kroppen både generelt og specifikt inden behandling. Vi undersøger bl.a. det biomekaniske system (herunder led, muskler, knogler, bindevæv, membraner og organer), nervesystemet og det respiratoriske (vejrtrækning) & cirkularotiske system også kaldet det vaskulære system (blod og lymfe). Her i Europa tager en osteopat ikke vævsprøver, blodprøver og lignende og vi udskriver ikke medicin. Er der tegn der indikerer på behov for yderligere udredning eller behov for medicin henviser vi til læge. I USA er det anderledes, der er lægeuddannelsen delt op i to grene: medicinsk læge og osteopatisk læge.

Titlen Osteopat D.O.

  • Europa: Osteopat D.O. betyder “Diploma in Osteopathy”
  • USA: Osteopat D.O. betyder “Doctor of Osteopathy”

Efter undersøgelsen, der har til formål at kortlæge årsagen til problemet, lægges en behandlingsplan. Hvis behandlingsplanen er osteopatisk behandling, arbejder osteopaten på at optimere sundhed, vitalitet og funktion ved hjælp af osteopatiske manipulative teknikker:

Der arbejdes bl.a. med:

  • At genskabe balance i led og bevægelighed i bl.a. rygsøjle; skuldre; hofter; fødder og håndled.
  • Balancering af muskltonus og spænding i ledkapsler, ligamenter, membraner og fascia (bindevæv).
  • At sørge for at nerver, lymfe- og blodkar glider frit, i det væv de går igennem, så der er optimal forsyning til de væv de forsyner.
  • Organerne, via deres deres nerve- og blodforsyning og genskabelse af naturlige bevægelighed/glid i forhold til nabo-væv.
  • Membranerne omkring hjernen, den forlængede rygmarv, de perifere nerver og kranie-nerverne samt med kraniet’s og korsbenet’s mobilitet og elasticitet.

Hvad er forskellen på osteopati og andre manuelle behandlingsformer?

Mange andre behandlingsformer er inspireret af eller udspringer direkte fra osteopatien, bl.a. kiropraktik, naprapati, kraniosakral terapi, Rolfing og dens aflæggere Integrative Therapy og Deep Tissue Massage. Derfor er der tilsyneladende store ligheder. Men alle disse behandlingsformer fokuserer hver især på enkeltdele fx. overvejende kun led, bindevæv eller det kraniosakrale system. Osteopatien omfatter alle disse systemer og væv/strukturer. Det er sålede den individuelle undersøgelsen er afgør hvilke strukturer, systemer og væv der behandles. Osteopatiens force er at at alle systemerne og alle vævstyperne bliver undersøgt/vurderet før osteopaten vælger hvilke teknikker der anvendes og hvilke væv eller system behandlingen sigter på.

Osteopati. -Fordi kroppen skal forstås og behandles som en helhed!

Danske Osteopater har lavet en række videoer om osteopati: Klik her for at se dem.